Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon   +48 698 634 193

 Telefon  +48 516 563 929

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz używania podręcznego sprzętu gaśniczego

gaśnica ppoż i lista "to do"

W myśl Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z dnia 15 października 2009 r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity) obowiązkiem właściciela, zarządcy bądź użytkownika obiektu jest przestrzeganie zasad oraz wymagań przeciwpożarowych. Ponadto właściciel obiektu odpowiedzialny jest za organizację ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynku. Spoczywa na nim również obowiązek zapoznania pracowników z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Firma SU-POŻ oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu pracownicy mogą zapoznać się z następującą tematyką:

  • organizacja ochrony ppoż
  • zasady prowadzenia ewakuacji
  • użycie i obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • sposoby zapobiegania pożarom
  • zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo

 

Szkolenia z zakresu BHP

W myśl §2.1. Rozporządzenia, Ministra Gospodarki i Pracy z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odbycie szkolenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom firma SU-POŻ oferuje:

  • szkolenia BHP wstępne, obejmujące instruktaż ogólny oraz szkolenie stanowiskowe
  • szkolenia BHP okresowe.

Szkolenia organizowane są w naszej bazie dydaktycznej lub w zakładzie pracy, w którym zatrudniony jest pracownik. Zapewniamy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia ćwiczenia praktycznego związanego z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego, będącego na wyposażeniu w danym obiekcie.
Szkolenia organizowane przez firmę SU-POŻ skierowane są dla pracowników wszystkich grup zawodowych.