Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon   +48 698 634 193

 Telefon  +48 516 563 929

Sporządzanie dokumentacji przeciwpożarowej

Sporządzamy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o dokumentację budowlaną oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument opracowany dla budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109., poz. 719).

Według przepisów wymóg posiadania instrukcji obowiązuje przez cały okres użytkowania budynku. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie odpowiedniej dokumentacji jest właściciel lub administrator obiektu. Instrukcję należy poddawać okresowym aktualizacjom (co najmniej raz na dwa lata).

 

Ochrona przeciwpożarowa obiektów

Zajmujemy się rzetelną ochroną przeciwpożarową obiektów zarówno firmowych, budynków instytucji, jak i prywatnych. Terminowo wykonujemy wszystkie przeglądy, a także szkolimy pracowników. Dbamy o bezpieczeństwo obiektu oraz osób w nim pracujących lub korzystających z niego.

Nasze szkolenia obejmują m.in. praktyczne zastosowanie sprzętu gaśniczego. Dokonujemy utylizacji zużytego sprzętu, naprawiamy i serwisujemy sprzęt po użyciu. Dokonujemy rzetelnych pomiarów wydajności sieci i próby ciśnieniowe.

 

długopis na planach

Plan ewakuacji

Nieodłączną częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest graficzny plan ewakuacji z budynku z naniesionymi wyjściami ewakuacyjnymi oraz kierunkami ewakuacji. Plan uwzględnia również rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego i punktów pierwszej pomocy.

Plan ewakuacyjny reguluje zasady ewakuacji z obiektu w przypadku zaistnienia pożaru bądź innego zagrożenia. Zarządca ustala osoby odpowiedzialne za przebieg akcji ewakuacyjnej z obiektu do punktu zbiórki. Informujemy również właścicieli budynków, gdzie należy tego typu plany ewakuacyjne umieścić.